Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co to PRA je a jak se projevuje:


Jde o onemocnění oční sítnice, kdy dochází k postupnému odumírání buněk (které nejsou dostatečně zásobeny živinami z cévní pleteně), vystýlajících oční bulvu a odpovědných za příjem světelných paprsků. První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek, zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa (při fotografování psovi výrazně svítí oči), zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fáze je zakalení čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. Terapie PRA neexistuje, proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat.

Každý jedinec používaný v chovu by měl jednou ročně absolvovat u ophthalmologisty vyšetření na PRA (Progresivní Retinální Atrofie).
Vyšetření je nutné opakovat každý rok, protože se tato onemocnění mohou u jedince objevit kdykoliv v průběhu života. U vyšetření se pak uvádí datum např.PRA/CAT neg.5/2006.
Vyšetření vypovídá o stavu onemocnění v den vyšetření. Údaj o negativním vyšetření tedy neznamená, že pes nemůže onemocněním trpět v budoucnu nebo že není jeho přenašečem!
Jedinou metodou, jejíž výsledek vypovídá nejenom o momentálním stavu, ale také o možnosti budoucího onemocnění a hlavně o možnosti přenosu na další generace je genetický test DNA v americké laboratoři OptiGen.

Pokud je po Vašem nevyšetřeném psu vyšetřen potomek, s výsledkem OptiGen A, neznamená to, že Váš pes má také OptiGen A, může být také OptiGen B - tedy přenašeč PRA .

Tato metoda je schopná určit se 100% jistotou nejen jedince postižené, kteří později onemocní a oslepnou, ale také přenašeče, kteří nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s jedincem, který je také přenašečem dají nemocná štěňata. Tato genetická metoda má pro chov velký význam - výhodou je, že třeba hned po narození se dá zjistit, jak na tom zvíře je a výsledek je celoživotní.

Psi vyšetření metodou OptiGen se dělí na následující skupiny:
A - zdraví psi bez genu pro přenos PRA
B - zdraví psi s genem pro přenos PRA (psi této skupiny nikdy sami neonemocní, ale při nevhodném spojení s přenašečem dají postižená štěňata).
C - psi nemocní (časem onemocní a oslepnou) - tento jedinec je nejen nemocný, ale je to zároveň také přenašeč.

Protože je dobře znám přenos onemocnění, lze se v případě vhodného páření jedinců projevům onemocnění u potomků vyhnout. Předpokladem ovšem zůstává, aby byli vyšetřeni oba jedinci - tedy pes i fena. Pouze psi, jejichž rodiče byli testováni metodou OptiGen a vyhodnoceni jako A nemusí být testováni, jelikož zdraví rodiče nikdy nedají nemocného potomka či přenašeče.
Při znalosti výsledků rodičů můžeme v níže uvedené tabulce vyčíst výskyt onemocnění u potomků.

 

Genotyp

Riziková skupina

Význam pro chov

Riziko prcd onenocnění

Homozygot normal

Normal / Clear (A)

Extrémně nízké riziko produkování postižených jedinců,
(může být spojen s jakýmkoli jedincem)

Extrémně nízké

Heterozygot

Carrier (přenašeč)(B)

Riziko produkování postižených jedinců,
(může být spojen jen s jedincem Normal / Clear)

Extrémně nízké

Homozygot mutant

Affected (C)

Riziko produkování postižených jedinců,
(může být spojen jen s jedincem Normal / Clear)

Velmi vysoké

--

Jelikož chovné podmínky nenařizují vyšetření očí, je na odpovědnosti každého majitele chovného zvířete, na jeho přístupu k populaci jako celku, jak se k této problematice postaví.